Naast verzekeringen schakelden wij in de loop er jaren ook over naar bankactiviteiten. Zo hielden we het Onderling Hypothecair Krediet, het beroepskrediet en later het Spaarkrediet dat in 1997 Centea is geworden. Sinds juni 2013 zijn wij een Crelan Kantoor.
Crelan is een Belgisch bankverzekeraar die werd opgericht in 2013 door - en als opvolger van - Landbouwkrediet, na aankoop van Centea in 2011.

Een coöperatieve bank

Crelan, bankieren met gezond verstand.

Crelan onderscheidt zich als coöperatieve bank van de grootbanken door haar “andere”, persoonlijke aanpak. Crelan heeft goed standgehouden in de crisis, en dit dankzij haar voorzichtig en transparant beleid.
Crelan bleef door de jaren heen haar coöperatieve waarden trouw. De bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar winstoptimalisatie. Veilig en verstandig bankieren staan voorop: bankieren met gezond verstand. Crelan draagt de coöperatieve waarden echt uit in haar dagelijks beleid.

Duurzaamheid

Crelan stelt altijd de lange termijn voorop: in haar strategische beslissingen, in haar relatie met de klanten, in haar acties, in haar HR-beleid, in haar mecenaat-, sponsorings- en liefdadigheidsbeleid. Crelan is een duurzame partner die streeft naar een win-win-relatie met haar klanten, met haar aandeelhouders, met haar medewerkers, maar ook met de maatschappij via haar maatschappelijk engagement.

Transparantie

Crelan hanteert een model waar klanten een stukje mede-eigenaar van de bank kunnen worden en draagt dus van nature de cultuur van transparantie in zich. Dit model van transparantie heeft ervoor gezorgd dat Crelan de financiële crisis zonder kleerscheuren kon doorstaan.

Verankering

Crelan is de erfgenaam van Landbouwkrediet en heeft haar roots in de landbouwwereld. Vandaag is Crelan de bevoorrechte partner van de land- en tuinbouwwereld. De agenten van Crelan zijn zelfstandig en zijn verankerd in het rurale milieu.

Engagement

De medewerkers voelen zich in sterke mate betrokken bij hun werk, bij wat leeft in Crelan en zetten zich dan ook bijzonder in om een optimale service te verlenen aan de klanten. Zij zijn de ambassadeurs van het coöperatieve gedachtegoed van de bank. Crelan engageert zich in de maatschappij door de steun aan het goede doel, aan cultuur, aan sport, en dus meer in het algemeen aan de menselijke ontplooiing zowel op lokaal als op nationaal vlak.
We vinden de coöperatieve waarden terug in het beleid van duurzame ontwikkeling dat de bank sinds enkele jaren toepast, maar ook in de vertrouwensrelatie met de klanten en in het Fidelio-concept dat de moderne invulling van het coöperatieve gedachtegoed vormt.

Voor verdere info kunt u zich steeds richten tot één van onze medewerkers of via de website van crelan.
Copyright © 2019 | Verzekeringen VANOVERBEKE NV | FSMA 011961 | BE 0411906441 | Juridische & Privacy verklaring | AssurMiFID-gedragsregels | FSMA | Ombudsman
Sluiten