Inderdaad, verzekeringen zijn een complexe materie.
Ingewikkelde wetten en financiële wetmatigheden worden er toegepast op haast alle domeinen van het privé- en professionele leven. Zonder kennis van zaken is het dan ook haast onmogelijk om de juiste keuzes te maken. Verzekeringen zijn geen producten die men in de supermarkt kan kopen.

Vaak beseft men pas te laat dat men een verkeerde keuze gemaakt heeft, bij een schadegeval of een geldbelegging die een tegenvallend rendement oplevert. Om dit te voorkomen gaat u best te rade bij een specialist die u kan helpen een goede keuze te maken uit het ruime aanbod aan verzekeringen. Een professioneel tussenpersoon moet daarenboven ook uw belangen verdedigen en samen met u anticiperen op toekomstige veranderingen in uw levenskader.

Wij bieden voor elke risico een aangepaste verzekering. Samen kunnen we bepalen welke verzekeringen voor u zelf, uw gezin, uw bedrijf noodzakelijk zijn, welke wenselijk en welke overbodig.

Voor verdere info kunt u zich steeds richten tot één van onze medewerkers.
Copyright © 2019 | Verzekeringen VANOVERBEKE NV | FSMA 011961 | BE 0411906441 | Juridische & Privacy verklaring | AssurMiFID-gedragsregels | FSMA | Ombudsman
Sluiten