Rechtsbijstand

De verzekeringen BA auto en BA privé-leven komen tussen wanneer de verzekerde schade heeft berokkend aan een derde. De BA-verzekeraar zal dan de schade van de derde vergoeden. Als aanvulling bij de BA-verzekeringen is het aan te raden een verzekering rechtsbijstand af te sluiten.
Een BA-verzekeraar komt immers enkel tussen wanneer de verzekerde de schadeveroorzaker is, nooit wanneer de verzekerde de schadelijder is. Hier ligt dan ook het belang van een verzekering rechtsbijstand. Deze verzekering heeft als hoofddoel de schade die de verzekerde geleden heeft te recupereren bij de aansprakelijke derde.
Sommige rechtsbijstandsverzekeringen verdedigen de belangen van hun verzekerde in zeer uitgebreide domeinen: echtscheiding, fiscale geschillen, sociale geschillen,...

De meerwaarde van een makelaar
Door zijn kennis van de verzekeringsmarkt en zijn vakbekwaamheid zal de makelaar u het contract rechtsbijstand kunnen aanbieden dat het best beantwoord aan uw behoeften, met name om:
  • de nodige onderhandelingen te voeren met experten en tegenpartijen
  • een correcte vergoeding van de aansprakelijke tegenpartij af te dwingen
  • een zo snel mogelijke regeling van uw schadegeval te bekomen

Copyright © 2019 | Verzekeringen VANOVERBEKE NV | FSMA 011961 | BE 0411906441 | Juridische & Privacy verklaring | AssurMiFID-gedragsregels | FSMA | Ombudsman
Sluiten