Brandverzekering

Het gebouw en de inhoud verzekeren lijkt vanzelfsprekend voor alle eigenaars en is sterk aan te raden voor alle huurders.
Onder de naam brandverzekering gaat een contract schuil dat naast de waarborg brand dekking verleent voor vele andere bedreigingen voor het vermogen, zoals ontploffing, storm , hagel, waterschade, enz....

Het doel van deze verzekering bestaat erin:
  • de verzekerde-eigenaar toe te laten bij het zich voordoen van een gedekt schadegeval een vergoeding te bekomen die hem in staat stelt het gebouw te herstellen, terug op te bouwen of een ander gebouw aan te kopen
  • de verzekerde-huurder toe te laten te kunnen genieten van de dekking van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van zijn eigenaar
  • beiden toe te laten een vergoeding te bekomen om hun inhoud te herstellen of te vervangen wanneer deze getroffen wordt door een gedekt gevaar
Copyright © 2019 | Verzekeringen VANOVERBEKE NV | FSMA 011961 | BE 0411906441 | Juridische & Privacy verklaring | AssurMiFID-gedragsregels | FSMA | Ombudsman
Sluiten