BA uitbating/BA na levering, toevertrouwd goed

Zoals men een Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft voor het privéleven, is er ook een BA voor een onderneming. Deze verzekering dekt schadegevallen waarvoor u aansprakelijk bent en die niet voortvloeien uit contractuele verplichtingen, het gaat hier dus over extracontractuele aansprakelijkheid ten aanzien van derden. Bij het afsluiten van deze polis is het zeer belangrijk dat de aard van de activiteiten goed omschreven wordt. Een polis BA is immers maatwerk. Zowel de zaakschade, lichamelijke schade als de immateriële gevolgschade is gedekt.

Naast BA Uitbating kan men ook nog opteren voor de waarborg BA na levering. De BA Uitbating dekt schade veroorzaakt tijdens de exploitatie, terwijl de BA na levering schade dekt aan derden na de levering van producten of na de uitvoering van werken (als u niet meer ter plaatse bent). Schade aan de geleverde zaak of aan de werken zelf blijft ten laste van de onderneming. In tegenstelling tot de BA Uitbating, dekt de BA na levering zowel de contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid.

Ook schade aan toevertrouwde goederen kan opgenomen worden in de verzekering. Toevertrouwde goederen zijn goederen van klanten of derden en die deel uitmaken van de verzekerde activiteit.
Copyright © 2019 | Verzekeringen VANOVERBEKE NV | FSMA 011961 | BE 0411906441 | Juridische & Privacy verklaring | AssurMiFID-gedragsregels | FSMA | Ombudsman
Sluiten