Brandverzekering, bedrijfsschade & machinebreuk

Een brandverzekering voor een bedrijf is maatwerk, daarom wordt er naast de basiswaarborgen nog een aantal bijkomende waarborgen aangeboden, afhankelijk van de activiteiten en de grootte van de onderneming. De basiswaarborgen zijn:
  • Brand en aanverwante gevaren
  • Arbeidsconflicten en aanslagen
  • Elektriciteitsschade
  • Storm-hagel-sneeuw-ijsdruk
  • Waterschade
  • Glasbreuk

Enkele bijkomende waarborgen zijn onder andere onrechtstreekse verliezen, diefstal van de verzekerde inhoud, vandalisme, reddingskosten, verhaal van derden en verhaal van huurders en gebruikers, BA Gebouw, alle bouwplaatsrisico's, machinebreuk,...

De brandverzekering is een minimumdekking die je als onderneming zeker dient af te sluiten. Omdat een bedrijf of een handelszaak een belangrijk kapitaal vertegenwoordigt, wordt ook de verzekering bedrijfsschade sterk aangeraden. De bedoeling van deze polis is het bedrijfsresultaat te verzekeren. Deze verzekering komt tussen als de bedrijfsactiviteit stilvalt ten gevolge van materiële schade die verzekerd is in de brandverzekering. Als een fabrieksgebouw onbruikbaar is door een brand of als er machinebreuk is, is het onmogelijk om bepaalde productie- en leveringstermijnen na te komen. In deze situatie is het voor het bedrijf moeilijk om zijn financiële verplichtingen na te komen, vaste kosten zoals bezoldigingen en het afbetalen van leningen lopen immers verder. Een bedrijsschadeverzekering dekt winstverlies en vaste kosten, eventueel ook bijkomende en variabele kosten. In het contract wordt een bepaalde vergoedingsperiode vastgelegd waarin het bedrijf de tijd heeft om de schade te herstellen en zich terug in dezelfde situatie te bevinden als voor het schadegeval.
Copyright © 2019 | Verzekeringen VANOVERBEKE NV | FSMA 011961 | BE 0411906441 | Juridische & Privacy verklaring | AssurMiFID-gedragsregels | FSMA | Ombudsman
Sluiten