Arbeidsongevallen

Elke werkgever is bij wet verplicht om zijn personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Een arbeidsongevallenverzekering vergoedt de lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval tijdens de werkuren, maar ook op weg van en naar het werk. De vergoeding is beperkt tot een maximaal loonbedrag (voor 2009 is dit 36.809,73 euro). Voor hogere lonen is er de mogelijkheid om een excedentverzekering te onderschrijven, dit is een bijkomende dekking dat het gedeelte van het loon boven het wettelijk maximum verzekert. Naast de excedentverzekering kan ook nog een dekking privéleven voorzien worden voor de werknemers. De arbeidsongevallenverzekering voorziet een vergoeding bij:
  • medische kosten
  • tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
  • overlijden
Copyright © 2019 | Verzekeringen VANOVERBEKE NV | FSMA 011961 | BE 0411906441 | Juridische & Privacy verklaring | AssurMiFID-gedragsregels | FSMA | Ombudsman
Sluiten