Pensioensparen

Omdat het wettelijk pensioen onder druk staat, en de uitkering meestal niet voldoende is om de levensstandaard te behouden, stimuleert de overheid het individuele sparen door er fiscale voordelen aan te verbinden. Jaarlijks kunt u een maximum bedrag inbrengen in uw fiscale aangifte (voor 2012 is dit 910 euro). Het belastingvoordeel bedraagt tussen 30% van het gestorte bedrag. Naast dit belastingvoordeel brengt het kapitaal ook intresten op, dit maakt het pensioensparen een zeer interessant product.

Er bestaan 2 mogelijkheden om aan pensioensparen te doen, namelijk via een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. Bij een verzekering, ben je op voorhand zeker dat je kapitaal verhoogd met het afgesproken rendement en de winstdeelnames. Bij een pensioenspaarfonds krijg je geen kapitaalsgarantie en ook geen gegarandeerd rendement, aangezien de kapitalen belegd worden in aandelen en obligaties. Vermits wij als verzekeringsmakelaar zekerheid promoten, werken wij met pensioenspaarverzekeringen.
Copyright © 2019 | Verzekeringen VANOVERBEKE NV | FSMA 011961 | BE 0411906441 | Juridische & Privacy verklaring | AssurMiFID-gedragsregels | FSMA | Ombudsman
Sluiten