Ombudsman

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen.

Ombudsdienst Verzekeringen
De Meeussquare 35
1000 Brussel

tel. 02/547.58.71
fax. 02/547.59.75

e-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as